Europoslanec Evžen Tošenovský: Ostrava by měla stavět na technické a kulturní historii

Ostrava /VIZE PRO OSTRAVSKO/ - Poslanec Evropského parlamentu, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a primátor Ostravy Evžen Tošenovský hovoří v rozhovoru pro MojeOstravsko.cz o vizích třetího největšího města v České republice, jeho roli v regionu severní Moravy a v rámci Česka.

Reklama

Jakou roli by měla Ostrava hrát v rámci kraje a z pohledu republiky?

Ostrava dlouhodobě přirozeně sehrává funkci určitého centra kulturního, vysokoškolského a administrativního pro část severní Moravy. Samozřejmě časem se tato role určitým způsobem mění. Z pohledu republikového se stala Ostrava synonymem těžkého průmyslu a zatím se nepodařilo změnit vnímání města jako hornického centra, i když se zde již dvacet let netěží. Politická a společenská reprezentace by se měla snažit vytvářet obecné vnímání odpovídající obrovské proměně města od roku 1989.

Jakým směrem by se měla Ostrava vyvíjet?

Ostrava by podle mého názoru měla do budoucna stavět na své technické historii. Vědomostní, odborné zázemí lidí ukazuje již dnes možnosti do budoucna.

Velmi úspěšný rozvoj firem v oborech informačních technologií, specializovaných firem v technických oborech, ukazují na směr do budoucna. Pravděpodobně se bude postupně transformovat těžký hutní průmysl ke specializovanému strojírenství, případně na vývoj nových materiálů.

Ostrava vždy měla i velké zázemí v kulturních aktivitách. Ukazuje se, že je nadále centrem mnoha kulturních projektů, které se staly součástí života města. Nemusí se jednat jen o významné kulturní akce jako je Colours of Ostrava nebo Janáčkův máj, ale například skvěle fungující konzervatoř generující mnoho talentů, nebo úspěšné čtyřsouborové divadlo či kouzlo místních malých divadelních scén a podobně.  Tato široká kulturní rozmanitost a technická odbornost Ostravy je šancí do budoucna.

Politici nesmějí naříkat, ale přicházet s nápady, projekty. Město kde se něco děje, je zajímavé. Mnoho vizionářských projektů od ostravských politiků jsem v poslední době nezaznamenal.

Centrum Karolina patří z pohledu budoucnosti k těm velmi nešťastným, a to z hlediska dopadu na život centra města, a nebo i z návazného dopravního řešení, které je přímo tragické.

Proč se nedaří Ostravě zbavit nálepky problémového města a jak změnit její image?

To že městu zůstává podivná nálepka, za to si může Ostrava sama. Neustálé „kňučení" politické reprezentace o problémech Ostravy, naříkání, že má město dostat nějaké výjimečné zacházení, protože je tady problém. Jen si vzpomeňte na podivný soudní spor se státem, zjednodušeně řečeno o špatné ovzduší.

To, že má město různé problémy je faktem, ale neznám město ve světě, které nějaké problémy nemá. Proto snad jsou volby, aby se našel primátor, který něco řeší.  Okolní svět musí vnímat, že jsou tady lidi, kteří vědí, jak to řešit, mají představu, jak se město bude rozvíjet a že o to chtějí bojovat. Všichni musí získat pocit, že právě tady je obrovská příležitost růstu a velký potenciál aktivit.

Přece chceme, aby zde přišli domácí nebo zahraniční investoři! Ale jak je chceme nalákat, když sami hlásáme do světa, že svému městu nevěříme, že očekáváme nějaké krize a naříkáme nad vlastním těžkým osudem? Vím, jak je to těžké v Praze nebo v zahraničí, přesvědčovat o tom, jaká je Ostrava fakticky. Pro mne je Ostrava město s obrovským potenciálem a možnostmi. O tom, ale musíme být přesvědčeni sami a potom teprve můžeme přesvědčit ty ostatní.

Jak vidíte budoucí vývoj v Ostravě? Jaké problémy je nutné vyřešit?

Pokud se podaří změna průmyslu na specializované obory, přibude pracovních míst a region se bude rozvíjet. Těší mě, že se ujal automobilový průmysl, který se stále rozšiřuje. Když procházím centrem města, vidím, že se zavírají obchody a značkové prodejny jsou často nahrazovány asijskými stánky. Pakliže má město dostat pozitivní náboj, obvody musí rozumně investovat v souladu s vizemi, kterých chtějí dosáhnout.

Rozčiluje mě označování Ostravy na tzv. černé město republiky, kdy tento název znají všichni obyvatelé i na druhém konci Čech. Procentuálně je to nejzelenější město v ČR. To si nevymýšlím, to je procentově dáno a má to především historický důvod. Ostrava je slepenec několika vesnic a malých městeček a zelené prostory tvořily bariéry, které průmyslové město dělily do území jako ochranné pásmo.

Vyjděte si na věž Nové radnice a podívejte se dolů. Pak se mnou budete souhlasit. Některé částí jsou smogové zatížené, to se nedá říci o části Poruba a Hrabůvka, kde je kvalitní ovzduší velkou část roku. Když si zajedete do zahraničních měst Brusel, Paříž nebo Londýn, utvrdíte se v názoru, že ostravská dopravní špička je pouze dvakrát denně a člověk čeká v zácpě maximálně dvacet minut. Ostrava byla v 60. letech politicky plánovaná jako rozvojové město na 500 tisíc obyvatel. Proto vznikl mohutný dopravní rastr – Rudná, Místecká, Mariánskohorská. To je velmi dobrá dopravní struktura, ze které město pořád žije. Problém je v tom, jak se vypořádat s jinými vlivy.

Co jste v době svého primátorského období v Ostravě vyřešil? Na co jste nejvíce hrdý?

Do primátorského křesla jsem usedl rok před volbami a pak jsem na tomto místě zůstal další dvě období. Dohromady jsem zde působil asi sedm a půl let. Když jsem přišel, finišovala dostavba čistírny odpadních vod. Byla to doba mnoha problémů, mezi jinými bylo potřeba najít řešení tzv. myší díry ve Vítkovicích, což bylo nazvání silnice vedoucí kolem vítkovické elektrárny a ústící do Místecké ulice, kdy jsme hledali nejlepší možné způsoby řešení v rámci zjednodušení průjezdu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dále pak vzpomínám na rekonstrukci Moravskoslezského divadla, dnes se tato budova ukazuje jako skvost v centru Ostravy. Jsem velmi rád, že se podařila zrealizovat výstavba Centra tísňového volání.

Co stále děláte pro Ostravu a máte kontakty s místní komunitou?

Na Ostravu nedám dopustit. Vycházím ze svých bohatých a dlouholetých zkušeností.

Snažím se pomoci prezentovat podniky severní Moravy v Bruselu. Tak se představila v Evropském parlamentu třeba společnost ArcelorMittal Ostrava, ale hlavně se zaměřuji na střední a vysoké školy. Jsem stále ve správní radě Vysoké školy báňské v Ostravě. Specializuji se na vědu a výzkum v energetice, pak dohlížím nad projektem Galileo, což je evropský naváděcí systém.

Baví mě přednášet na středních a vysokých školách, kdy studentům přibližuji fungování Evropské unie. Jsem překvapený a nadšený, že někteří studenti se zajímají o práci v evropském parlamentu a mají dobrou představu o jeho fungování. V každé třídě se najdou studenti, kteří mají zájem o politiku a v budoucnu by se tomu mohli věnovat.

Něco z praktického života. Mnoho lidí zajímá existence léta rozestavěné budovy naproti Vítkovickému kulturnímu domu, který je u Krajského úřadu v Ostravě. Co má město v plánu dělat s takovou stavbou?

Tuto budovu koupila soukromá firma, takže město nemůže příliš zasahovat do budoucnosti stavby. Bylo několik představ, jako třeba knihovna nebo administrativní budova, kdy já jsem prosazoval správní centrum z důvodu dobré dostupnosti k budově. Řidičské průkazy, pasy, správní činnosti typu stavebního řízení mohly být na jednom místě. Bohužel se to neprosadilo a tak se čeká, co se ještě vymyslí. Nemám nové zprávy o bourání, budova má železobetonový skelet a náklady na demolici by byly vyšší než dostavění v použitelné administrativní zařízení.

Uvažovalo se hlasitě o tom, že Ostravská univerzita s VŠB-TU Ostrava se budou slučovat. Proč se tak dosud nestalo?

Asi převážily osobní důvody – obavy co to pro jednotlivé pedagogy může znamenat. Důvod byl jednoznačně osobní.

O spojování škol rozhodují rektoři a děkani a měli obavu, že by mohli přijít o své posty v rámci té daně fakulty. Ostravská univerzita je menší a dostala strach, že bude spolknuta technickou univerzitou, která je podstatně masivnější jak obory, tak i počtem studentů. Mnoho lidí si myslí, že to je chyba, protože je známo, že velké univerzity, tedy s velkým počtem studentů mají vždy lepší pozici.

Filozofická fakulta má výborné studium cizích jazyků a technické obory VŠB-TU vévodí prostorem, který je k dispozici a laboratorním zázemím. Mohly se stát silově na úrovni pražských a brněnských vysokých škol, nyní hrozí, že budou vnímány jako regionální univerzity

Přejděme k vašemu působení v cizině. Co máte na starosti v Bruselu?

Jsem ve výboru ITRE, což je zkratka pro vědu, výzkum, průmysl a energetiku. Jsem náhradníkem ve výboru pro dopravu TRAN, také místopředsedou speciálního podvýboru pro posuzování vědeckých příležitostí STOA. Dále jsem členem delegace EP  pro Japonsko, Norsko, Švýcarsko a Island. Výbory začínají od devíti hodin a jednání se protáhnou třeba až do půlnoci. Brusel je typově odlišný Ostravě. Chodívám přes starou část, kde pozoruji secesní domy a potkávám české turisty, kteří si jezdí prohlédnout budovu parlamentu. Je to velký objekt a od centra města pěší chůzí dost daleko, ale tím, že je na kopečku, je dost viditelný. Brusel je dnes administrativní město, kde jsou tisíce úředníků. Stavba administrativních budov pomohla místní ekonomice, ale urbanisticky městu ublížila. Historická místa byla vybourána a nahrazena prosklenými úředními budovami.

Rozhovor je součástí multimediálního projektu Vize pro Ostravsko, který patří pod platformu Vize pro Česko.

Reklama
Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

» Další zprávy z regionu Ostrava-město

Dopravní podnik kontroloval černé pasažéry kolem Stodolní ulice. Chytil jich 51! Dopravní podnik kontroloval černé pasažéry kolem Stodolní ulice. Chytil jich 51!
Ostravou se bude prohánět moderní tramvaj, ale až od srpna Ostravou se bude prohánět moderní tramvaj, ale až od srpna
Napadení řidiče autobusu v Ostravě! Napadení řidiče autobusu v Ostravě!

Poslanec SPD Volný prý bojuje proti parazitům, sám vydělává na chudobě jiných Poslanec SPD Volný prý bojuje proti parazitům, sám vydělává na chudobě jiných
Patnáctiletý řidič se proháněl Ostravou. Jeho jízda skončila nehodou Patnáctiletý řidič se proháněl Ostravou. Jeho jízda skončila nehodou
V Ostravě-Svinově hořela bývalá kotelna! V Ostravě-Svinově hořela bývalá kotelna!


Komentáře