Z ostravských lagun kaly zmizí, tvrdí ministr Jan Mládek

Mariánské Hory - Ekologická zátěž lagun OSTRAMO bude vyřešena, pracuje se na tom. Tvrdí to ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). V současné době probíhá soutěž veřejné zakázky na konečné řešení.

Reklama

"Již byly uzavřeny rámcové smlouvy s pěti uchazeči  na odstranění nadbilančních kalů z lagun. Nyní probíhá druhé kolo soutěže veřejné zakázky na odstranění nadbilančních kalů z lagun v množství 71 360 tun surových nezvápněných kalů a 20 202 tuny zavápněných kalů," uvedl na interpelaci v Poslanecké sněmovně ministr průmyslu a obchodu.

"Uchazeči byli povinni zajistit kladné stanovisko odborného garanta, Ministerstva životního prostředí, k realizačnímu projektu. Na nadbilanční kaly je pohlíženo po celou dobu manipulace s nimi, to je od jejich odtěžení až po konečné využití neno odstranění, jako na odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění," konstatoval Jan Mládek.

Ministr doslova uvedl: "Kaly budou energeticky využity ve spalovnách a cementárnách, konkrétní místa budou známa až po vybrání vítězného uchazeče. Kaly budou vymístěny z lagun do tří let od podpisu prováděcí smlouvy s vybraným zhotovitelem a nejpozději do dalších dvou let budou využity na koncových zařízeních."

"Co se týče konkrétního spalování nebo určení těch míst, soutěž je tak komplikovaná, že každý z těchto řešitelů nebo uchazečů v tomto výběrovém řízení musí předložit finální řešení, jak se všeho zbaví, aby to nezůstalo v nějakém meziskladu u třetí firmy, jak už se nám to v minulosti také stalo," dodal Jan Mládek.

"Dále státní podnik DIAMO připravuje zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele dekontaminace zemin, které se nacházejí v podloží a v bezprostředním okolí lagun. Předpokládaný termín předložení dokumentace ke schválení ministerstvu financí a ministerstvu životního prostředí je listopad 2015. Rovněž s epřipravují podklady pro vyhlášení veřejné soutěže na opatření v rámci rozptylu kontaminovaných podzemních vod, takzvaných solanek. Realizační projekt bude zpracován v nejbližší době," uvedl ministr Jan Mládek.

Ministerstvo financí je gestorem ekologické akce, hradí náklady na základě ekologické smlouvy se státním podnikem DIAMO, schvalujte technickou dokumentaci a provádí kontrolu účelnosti nákladů.

Ministerstvo životního prostředí stanovuje technické podmínky realizace zakázky a termíny sanace. Ministerstvo průmyslu a obchodu z pozice zakladatele DIAMO, státní podnik, je zprostředkovatelem mezi MPO a MF s MŽP. Účastní se čtvrtletních kontrolních dnů.

Reklama
Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

» Další zprávy z regionu Mariánské Hory

Ostravské ropné laguny: Proti záměru AVE CZ se postavili kritici způsobu likvidace Ostravské ropné laguny: Proti záměru AVE CZ se postavili kritici způsobu likvidace

Komentáře